سید طه صداقت هستم ،

نویسنده ، نریتور و گرافیک دیزاینر ،

تمام عنوان هایی که عرض کردم با نگاه شما سنجیده میشه

بنابر این اگر اشکالی بود ، به بزرگواری خودتون عفو بفرمایید.


به شعر علاقه عجیبی دارم ،

به شاملو ، به نیما ، به سهراب 

و در متن و داستان به مصطفی مستور و بزرگ علوی.


پیج های من در شبکه های دیگه :


twitter.com/stahasedaghat

instagram.com/stahasedaghat

t.me/shams_Farsi